penzion lipový květ

Wi-Fi

Televize

Klimatizace

Parkování

ubytování pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava a ubytování na Pálavě

V případě ubytování v penzionu Lipový květ na vás čeká nejen příjemné ubytování v apartmánech, ale také možnost vyrazit na výlet po okolí. Jako skvělé místo pro výlet je např. chráněná krajinná obast Pálava.

Pálava je chráněná krajinná oblast a byla vyhlášena dne 19. března 1976 výnosem Ministerstva kultury ČSR. Rozléhá se na ploše 83 km2 zahrnující hřebeny Pavlovských vrchů, Milovické lesy a sníženinu na jih až po hranice s Rakouskem.

CHKO Pálava chrání nejcennější biotopy jako jsou skalní stepi, druhově bohaté trávy a pastviny, lesostepi a dubové lesy. Lesní komplex Milovický les zahrnuje teplomilné doubravy a panonské doubravy se dvěma dobytčími areály.

V nivě Dyje mezi Novými Mlanhy a Bulhary se střídají nížinné lesní nivy s mokřadními či jinými vodními společenstvy.

V roce 1986 byla oblast Pálava zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací chránících ukázky nejpozoruhodnějších světových ekosystémů, a to organizací UNESCO. Chráněny jsou populace čápů bílých, orlů mořských, divokých včel, chřástalů jižních, datlů velkých, pěnic evropských, lejsků bělokrkých a kulíka obecného.